Η συσκευή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αντίστασης διαχωρισμού του σκυροδέματος σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων μεταξύ των ράβδων και σε άλλους περιορισμένους χώρους.