Το IPC 40 είναι η μονάδα παραγωγής ράβδων ακτίνας με κάμψεις σε μία, αυτόματη διαδικασία.

Αποτελείται από την μηχανή ακτίνας CER 40, την μηχανή διπλής κατεύθυνσης P45 PRO και διαθέτει σύστημα εκφόρτωσης των ολοκληρωμένων ράβδων.

Είναι δυνατή η κατασκευή 2 ράβδων ταυτόχρονα στην περιοχή διαμέτρου μεταξύ Ø10 mm και Ø40 mm.