Για καλούπια 4 x 4 x 16 cm και 7 x 7 x 28 cm. Πωλούνται ανά 100 τεμάχια.