Εύρος μέτρησης: 0 ° C έως + 50 ° C. Ανάλυση: 0,1 ° C. 4 γραμμές εμφάνισης. Σπιράλ καλώδιο μήκους 450 mm. Επέκταση: 2.4 m.