Σύστημα προέντασης περιλαμβάνει την πλήρη χαλάρωση των strands πριν από την κοπή τους.