Για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία σε μη αγώγιμα στερεά υλικά. 2 διαδικασίες: Μέτρηση αντίστασης με επαφή 2 ηλεκτροδίων  και ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων (10 mm βάθος) χωρίς καταστροφή των δοκιμίων.