Είναι σχεδιασμένα για δοκιμές έντασης και ολίσθησης σε υψηλή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία εργασίας φτάνει στους 1600°C. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ανάλογα με τη χρήση τους.