Χαρτόνι υψηλής πυκνότητας. Διαθέσιμο για έλεγχο διαχωρισμού σε δείγματα διαστάσεων 11 x 22 cm και 16 x 32 cm.