Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την ποσότητα του νερού που είναι αναγκαία για την παρασκευή ενός κονιάματος τσιμέντου σύμφωνα με τα πρότυπα. Αποτελείται από ένα πλαίσιο χάλυβα, ένα έμβολο διαμ. 10 mm και μια διαβαθμισμένη κλίμακα.