Για το άνω κλείσιμο των καλουπιών, προτείνουμε τη γρήγορη συσκευή κλεισίματος με έκκεντρο.