Το Graphico είναι ένα ευέλικτο και ισχυρό σχεδιαστικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ράβδων. Είναι εύκολο στη χρήση και την εκμάθηση. Έχει σχεδιαστεί για τους κατασκευαστές κατοικιών και δημοσίων έργων και έχει δομή πολλαπλών επιπέδων: εργασία, σχέδιο, ομάδα, στοιχείο, εικόνα, δέσμη. Παράγει τις απαραίτητες αναφορές για κάθε τμήμα της παραγωγής: κοπή, profiling, συναρμολόγηση. Επιτρέπει την εκτύπωση καρτών και λιστών εργασίας για τα διαφορετικά μηχανήματα για την εύκολη εργασία ανά στοιχείο ή ανά θέση, την απεικόνιση του παραδομένου και του προς παράδοση όγκου εργασίας και την διάθεση διαφόρων στατιστικών στοιχείων.