Λογισμικό που επιτρέπει τον εντοπισμό του υλικού που απαιτείται για τη διαχείριση της ποιότητας και την λήψη -“σε πραγματικό χρόνο”- των καλουπιών τα οποία χρησιμοποιούνται στα διάφορα μηχανήματα. Το σκανάρισμα αυτών των δεδομένων γίνεται μέσω ενός αναγνώστη barcode (δε συμπεριλαμβάνεται).