Λογισμικό επίβλεψης παραγωγής για τον έλεγχο της κατάστασης εκτέλεσης των εργασιών σε πραγματικό χρόνο. Διευκολύνει τη διαχείριση και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για όλα τα μηχανήματα (χειροκίνητα και μη). Απαιτείται σύνδεση Ethernet για τη διασύνδεση των σημείων συλλογής δεδομένων με το γραφείο και με τους αναγνώστες barcode των μηχανημάτων.