Χωρητικότητα 500, 1000 και 2000 ml. Διαβάθμιση 5, 10 και 20 ml αντίστοιχα.