Μηχανή Robin EY 15, 3.5 HP.

Με αμόλυβδο αέριο και κυλινδρικό προστατευτικό πλαίσιο.