Για τον προσδιορισμό του δείκτη ροής για σκυρόδεμα με υψηλή δυνατότητα εργασίας.

Το τραπέζι είναι καλυμμένο με γαλβανισμένη λαμαρίνα.