Αυτό το πάνελ χρησιμοποιείται για την κατασκευή δαπέδων και οροφών. Το πάχος και η γεωμετρία του πάνελ μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις έργου. Η τοποθέτηση του οπλισμού και του σκυροδέματος μπορεί να γίνει ολοκληρωτικά στο εργοτάξιο ή εν μέρει στο εργοστάσιο παραγωγής.

Το πάνελ δαπέδου/οροφής παράγεται με τα μηχανήματα της σειράς Schnell Home. Παρακαλώ πατήστε εδώ.