Τοποθετείται στο μηχάνημα δοκιμών.

Διαστάσεις 140 x 220 mm και βάρος 8 kg.