Αντικαθιστά την παραδοσιακή προετοιμασία της επιφάνειας (θειάφι ή τσιμεντοκονία).

Πωλούνται ανά ζευγάρι.