Σχεδιασμένο για την εκπαιδευτική και πειραματική προσέγγιση της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Αντοχής Υλικών. Καθώς προορίζεται για τη διδασκαλία, το BED 100 επιτρέπει την εφαρμογή ελεγχόμενων προκλήσεων σε απλές ή πολύπλοκες δομές προκειμένου να εφαρμοστούν οι νόμοι για την απόδοση των υλικών, να διαστασιολογηθούν και να μελετηθούν οι καταπονήσεις και οι παραμορφώσεις σε μια δομή.