Ο γάντζος Easy είναι μια συσκευή διαχείρισης φορτίων. Η συσκευή απελευθέρωσης δίνει στο χειριστή τη δυνατότητα αυτόματης αποδέσμευσης φορτίων, γρήγορα και με ασφάλεια.