Στην περίπτωση ειδικών απαιτήσεων, η Bianchi Casseforme είναι σε θέση να προμηθεύσει ένα μηχάνημα τύπου Dumper.