Ανάλυση 1/100 s. Μέγιστος χρόνος: 30 λεπτά έως 24 ώρες. Ανάγνωση τρέχοντος και «σπασμένου» χρόνου.