Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θλίψης του σκυροδέματος. Παρέχεται πλήρες με την πέτρα κορουνδίου, θήκη μεταφοράς και εγχειρίδιο χρήσης.