Τοποθετείται στο μηχάνημα δοκιμών. Για δοκίμια 4 x 4 x 16 cm.  Διαστάσεις 150 x 240 mm και βάρος 8,3 kg. Μέγιστο φορτίο 200 kN.