Το Coldrive MO είναι μία γραμμή ψυχρής έλασης με ενιαίο οριζόντιο σχέδιο για την παραγωγή λείων και ραβδωτών συρμάτων από Ø 4 έως Ø 16 mm. Αυτή η γραμμή ψυχρής έλασης είναι εντελώς αρθρωτή και η διαδικασία έλασης γίνεται μέσω κασέτας έλξης και κασέτας κυλίνδρων για κύλιση / διαμόρφωση. Λειτουργεί με ηλεκτρικούς ασύγχρονους σερβοκινητήρες με ψηφιακό έλεγχο.