Το “Coldrive” 3MV είναι μία γραμμή ψυχρής έλασης με πολλαπλές κατακόρυφες βάσεις για την παραγωγή λείων και ραβδωτών συρμάτων από Ø 3,4 έως Ø8 mm. Αυτή η γραμμή ψυχρής έλασης είναι εντελώς αρθρωτή και η διαδικασία έλασης γίνεται μέσω κασέτας έλξης και κασέτας κυλίνδρων για κύλιση / διαμόρφωση. Λειτουργεί με ηλεκτρικούς ασύγχρονους σερβοκινητήρες με ψηφιακό έλεγχο.