Το “Coldrive” 2MV είναι μια γραμμή ψυχρής έλασης με πολλαπλές κατακόρυφες εγκοπές για την παραγωγή λείων και ραβδωτών συρμάτων από Ø 3,4 έως Ø12 mm. Αυτή η γραμμή ψυχρής ελκυσμού είναι εντελώς αρθρωτή και η διαδικασία έλασης γίνεται μέσω κασέτας έλξης και κασέτας κυλίνδρων για κύλιση / διαμόρφωση. Λειτουργεί με ηλεκτρικούς ασύγχρονους σερβοκινητήρες με ψηφιακό έλεγχο.