Το Coil Spider είναι ένα ασφαλές και μικρό ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο μπορεί να γαντζώσει κουλούρες από την εξωτερική πλευρά. Είναι εξοπλισμένο με ένα αυτόματο σύστημα απελευθέρωσης και με κρυφά πιστόνια (ευρεσιτεχνία).