Το Coil Flipper είναι μια συσκευή για τον χειρισμό της κουλούρας. Χρησιμοποιείται για την ανύψωση και περιστροφή κουλούρων από οριζόντια σε κάθετη θέση. (ευρεσιτεχνία)