Μηχάνημα για την παραγωγή στρόγγυλων πασσάλων με συγκόλληση σπιράλ και προκαθορισμένο βήμα. Το μηχάνημα χαρακτηρίζεται από μειωμένο μήκος. Η διαδικασία της συγκόλλησης πραγματοποιείται από μια κινητή μονάδα. Η ζώνη φόρτωσης ράβδων είναι ένα τηλεσκόπιο, επομένως κατά τη διαδικασία συγκόλλησης το μήκος μειώνεται καθώς η κεφαλή συγκόλλησης κινείται προς τα εμπρός