Μηχάνημα για την παραγωγή κυλινδρικών πασσάλων με συγκόλληση σπιράλ μεταβλητού βήματος. (Ø 1600 mm).Η σύνθεση του μηχανήματος και η πλήρως αυτόματη μονάδα συγκόλλησης SAF 300 εγγυώνται υψηλή παραγωγικότητα και ευελιξία. Είναι επίσης δυνατή η παραγωγή τετράγωνων ή πολύγωνων πασσάλων ή πασσάλων με κλίση στο άκρο της ράβδου