Μονάδα λογισμικού που επιτρέπει την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από την δέσμη διαμήκους οπλισμού σύμφωνα με το πλάνο εργασίας. Ο πίνακας πρέπει να περιέχει με ακρίβεια το σχέδιο των ράβδων αυτών των διαμηκών οπλισμών. Το GRAFO CAD αναγνωρίζει το σχήμα, το μήκος και τη διάμετρο των ράβδων οπλισμού στα σχήματα και εισάγει τα δεδομένα απευθείας στο λογισμικό διαχείρισης GO για τις επόμενες εργασίες (διαχείριση κοπής, εκτύπωση ετικετών, αποστολή των δεδομένων παραγωγής στα μηχανήματα, αναφορές, στατιστικά δεδομένα, κλπ). Το GRAFO CAD επομένως επιτρέπει τη δραστική μείωση του όγκου εργασίας που απαιτείται για τη μετατροπή των σχεδίων σε λίστες εργασιών και τη μείωση των λαθών των χειριστών στην εισαγωγή των δεδομένων.