Τα καλούπια παρέχονται πλήρη με τη βάση, τη φλάντζα, τον δίσκο απόστασης και το δαχτυλίδι υπερφόρτωσης.