Ψαλίδι με σύστημα κοπής σφονδύλου για ράβδους οπλισμού. Δυνατότητα κοπής: 1 ράβδος Ø 45 mm. Ταχύτητα: 50 κοπές ανά λεπτό.