Ηλεκτρική εστία με τάση 1500 W και μεγέθη 150 mm και 185 mm ή εστία αερίου (βουτανίου ή προπανίου) με τάση 5 έως 9 kW. Παρέχεται μεταλλικό δοχείο Ø 32 cm.