Με διάμετρο κεφαλής 25 mm και μήκος κεφαλής 1200 mm. Συμπεριλαμβάνονται 2 συσσωρευτές, 1 φορτωτής και 1 θήκη.