Το Bar Spider είναι ένας ανυψωτικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας με αυτόματο σύστημα απελευθέρωσης. Επιτρέπει την εκφόρτωση φορτηγών γρήγορα και με ασφάλεια, τη μετακίνηση σωρών ράβδων και τη φόρτωση μηχανών χωρίς παύση του κύκλου παραγωγής. Διαθέσιμο και με μονάδα εξισορρόπησης (αντίβαρο).