Κινητήρας με περιστρεφόμενη βάση και μηχανικό ημιαξόνιο με αποκεντρωμένη βελόνα δόνησης.