Τα κουφώματα δοκιμής για τους σιδηροδρομικούς στρωτήρες είναι πλήρως εξοπλισμένα με 4 χρωμιωμένες στήλες, για τέλεια γεωμετρία και εύκολη πρόσβαση, για μέτρηση ρωγμών.

Πρότυπα: EN 13230-2 και EN 13230-1

Αυτά τα μηχανήματα μπορούν να ελεγχθούν με το αυτόματο πακέτο ενέργειας Quantris ή με ηλεκτρονικό πακέτο ενέργειας Quantech. Μπορούν να εξοπλιστούν με περισσότερο ή λιγότερο εξελιγμένες λύσεις ανύψωσης, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη.