Αυτό το μίξερ χρησιμοποιείται για την ανάμιξη κονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων με αυτόματη τροφοδοσία άμμου. Η κεφαλή ανάμιξης περιστρέφεται με ταχύτητα μεταξύ 62-125 rpm και ο αναδευτήρας περιστρέφεται με ταχύτητα μεταξύ 140-285 rpm. Δυνατότητα επιλογής προγράμματος για διαφορετικές ταχύτητες ανάμιξης.