Ενσωματώνονται πάνω στο μηχάνημα δοκιμών και αποθηκεύονται σε ασφαλή περιοχή όταν δεν χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν πολλά είδη, το καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.