Μηχανή για αυτοματοποιημένη διαδικασία εισαγωγής του συνδετήρα στον πυρήνα πολυστυρενίου.