Πλήρως αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης ηλεκτρικών πάνελ. Το πρώτο πλέγμα, το πάνελ πολυστυρενίου και το δεύτερο πλέγμα τοποθετούνται στον πάγκο συγκόλλησηςστη συνέχεια το μηχάνημα βάζει και συγκολλά τις κάθετες συνδέσεις στα δύο εξωτερικά πάνελς. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η παραγωγή όλων των τύπων πάνελ: μονό, διπλό και πάνελ δαπέδου διαφορετικού πάχους.