Μηχανή για τη συναρμολόγηση του πάνελ πολυστυρενίου σε δύο εξωτερικά ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα. Το μηχάνημα συγκολλά τους κατακόρυφους συνδέσμους στα δύο εξωτερικά πλέγματα, παράγοντας το πάνελ τύπου σάντουιτς. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η παραγωγή όλων των τύπων πάνελ: μονό, διπλό και πάνελ δαπέδου διαφορετικού πάχους.