Μετρητής πίεσης για νωπό σκυρόδεμα που δίνει την μέτρηση περιεκτικότητας αέρα σε ποσοστό %. Εξοπλισμένος με χειροκίνητη αντλία.