Η συσκευή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του νωπού σκυροδέματος σε αέρα. Δίνει άμεση ένδειξη της πίεσης. Το όργανο μπορεί να ευθυγραμμιστεί και παρέχεται ολοκληρωμένο με ευθεία ακμή και ράβδο θλίψης.