Δονητικό τραπέζι με κινητήρα ελεγχόμενο από εναλλάκτη που επιτρέπει την τροποποίηση των κύκλων και τον προγραμματισμό του κύκλου εργασιών. Περιλαμβάνει ένα κινητό σύστημα σχεδιασμένο για καλούπια με βάρος 9,4 έως 10,3 kg και ένα σύστημα κεντραρίσματος για τη συγκράτηση του καλουπιού στη θέση του. Τροφοδοσία: 220 V – 50/60 Hz – 300W. Διαστάσεις: 1.100 x 450 mm. Βάρος: περίπου 80 kg