• Τριγωνική φαλτσογωνία από συγκολλήσιμο χάλυβα, διατίθεται σε ράβδους μήκους 4,00 m περίπου και τμήματα των 10x10mm.
  • Τριγωνική φαλτσογωνία από συγκολλήσιμο χάλυβα, διατίθεται σε ράβδους μήκους 4,00 m περίπου και τμήματα των 15x15mm.
  • Τριγωνική φαλτσογωνία από συγκολλήσιμο χάλυβα, διατίθεται σε ράβδους μήκους 4,00 m περίπου και τμήματα των 20x20mm.
  • Τριγωνική φαλτσογωνία από συγκολλήσιμο χάλυβα, διατίθεται σε ράβδους μήκους 4,00 m περίπου και τμήματα των 25x25mm.
  • Κατόπιν αιτήματος, παρέχουμε επίσης ειδικά λευκασμένα τμήματα.