Ειδικός συμπιεστής εξομάλυνσης για πάνελ με εμφανή αδρανή στοιχεία.